តើអូទីស្សឹមអាចព្យាបាលឲ្យជាបានដែរឬទេ? – Q&A

By |2021-05-12T14:06:35+07:00March 19th, 2021|Categories: Special Education Cambodia - Khmer, YouTube|Tags: , , , , , , , , , |

សំណួរនិងចម្លើយទាក់ទងទៅនិងផ្នែកអប់រំពិសេស តើអូទីស្សឹមអាចព្យាបាលឲ្យជាបានដែរឬទេ? វីដេអូមួយនេះគឺឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរដែលបានសួរជាញឹកញាប់នៅក្នុងមតិយោបល់និងសារឯកជន។ ថ្ងៃនេះខ្ញុំបានជ្រើសរើសសំណួរចំនួន៦ទាក់ទងជាមួយអូទីស្សឹមនិង ADHD ដើម្បីពន្យល់លម្អិតបន្ថែមទាក់ទងជាមួយនិងបញ្ហានេះ។ សំណួរមានដូចជា៖ ទី [...]

គេស្តីបន្ទោសនិងរិះគន់ពីបញ្ហាកូនយើងមែនអត់?

By |2021-05-08T20:34:42+07:00March 19th, 2021|Categories: Special Education Cambodia - Khmer, YouTube|Tags: , , , , , , , |

ដែលធ្លាប់លឺគេនិយាយថា​ក្មេងៗសម័យនេះខ្សោយណាស់តិចមានបញ្ហានេះតិចមានបញ្ហានោះតិចឈឺនេះតិចឈឺនោះ​​?​នេះមកពីយើងមើលថែកូនមិនបានល្អឬយ៉ាងណា?​ ថ្ងៃនេះយើងនឹងងាកមកមើលពីបញ្ហាមួយនេះថាតើយើងគួរប្រើប្រាស់មធ្យោបាយបែបណាដើម្បីកុំឲបញ្ហាមួយនេះប៉ះពាល់មកលើយើង។ នាងខ្ញុំឈ្មោះហេងសុផាណែត [...]

ប្រាប់ហើយប្រាប់ទៀតនៅតែមិនយល់!

By |2021-05-08T20:34:52+07:00March 15th, 2021|Categories: Special Education Cambodia - Khmer, YouTube|Tags: , , , , , , , , , , , , |

ការប្រាស្រ័យទាក់ទងគឺពិតជាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់នៅក្នុងកាស្វែងយល់ពីគ្នាទៅវិញទៅមក។ ដូច្នេះហើយទើបការប្រាស្រ័យទាក់ទងគឺជាបញ្ហាធំមួយដែលយើងគួរតែរកវិធីដោះស្រាយដើម្បីឲវាមានភាពងាយស្រួលនៅក្នុងការទាក់ទងគ្នាទៅវិញទៅមក ។ ទាំងនេះគឺជាគន្លឹះទាំង៥នៅក្នុងការជួយបន្ថែមនៅក្នុងការប្រាស្រ័យទាក់ទង។ [...]

ល្បែងសំរាប់អភិវឌ្ឍជំនាញចលនាតូច – វិស័យនៃផ្នែកអប់រំពិសេស

By |2021-05-08T20:35:13+07:00December 2nd, 2020|Categories: Special Education Cambodia - Khmer, YouTube|Tags: , , , , , , , , , |

ល្បែងនឹងសកម្មភាពលេងសម្រាប់ជំនាញចលនាតូច។តើអ្នកដឹងទេ? កុមារដែលមានតម្រូវការពិសេសត្រូវការអភិវឌ្ឍជំនាញចលនាតូចដើម្បីមានការវិវឌ្ឍនឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងរួមមានការសរសេរការកាន់និងការបរិភោគ។ នេះជាមូលហេតុដែលការអភិវឌ្ឍជំនាញចលនាតូចមានសារៈសំខាន់។ ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនាំមកជូនអ្នកនូវល្បែងមួយចំនួនដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចជួយពង្រឹងជំនាញចលនាតូចសម្រាប់ប្អូន ៗ របស់អ្នកដើម្បីធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវជំនាញចលនាតូច បំណិនជីវិត និង [...]

អង្ករឥន្ទធនូ – ល្បែងសម្រាប់កុមារដែរមានតម្រូវការពិសេស

By |2021-05-08T20:35:26+07:00December 2nd, 2020|Categories: Special Education Cambodia - Khmer, YouTube|Tags: , , , , , , , , , , , |

នាងខ្ញុំឈ្មោះហេងសុផាណែត ជាជនជាតិខ្មែរ មានអាយុ ២៨ [...]

ដីឥដ្នធ្វើដោយខ្លូនឯង

By |2021-05-08T20:35:37+07:00December 2nd, 2020|Categories: Special Education Cambodia - Khmer, YouTube|Tags: , , , , , |

អត្ថប្រយោជន៍នៃការធ្វើដីឥដ្នដោយខ្លូនឯង នាងខ្ញុំឈ្មោះហេងសុផាណែត ជាជនជាតិខ្មែរ [...]

ហ្វានម៉ូតូ?

By |2021-05-08T20:35:45+07:00December 2nd, 2020|Categories: Special Education Cambodia - Khmer, YouTube|Tags: , , , , , , , |

ហ្វានម៉ូតូ?????តើផ្នែកមួយនេះមានអ្វីសំខាន់?ហេតុអីបានត្រូវពង្រឹងផ្នែកហ្វានម៉ូតូ? នាងខ្ញុំឈ្មោះហេងសុផាណែត ជាជនជាតិខ្មែរ [...]

ADHD | កង្វះខាត់នឹងភាពអន់ខ្សោយនៃផ្នែកស្មារតី

By |2021-05-08T20:36:03+07:00October 18th, 2020|Categories: Special Education Cambodia - Khmer, YouTube|Tags: , , , , , , , , , , , |

នាងខ្ញុំឈ្មោះហេងសុផាណែត ជាជនជាតិខ្មែរ មានអាយុ ២៨ ឆ្នាំ [...]

អូទីសឹម

By |2021-05-08T20:36:20+07:00August 7th, 2020|Categories: Special Education Cambodia - Khmer, YouTube|Tags: , , , , , , , , , |

អូទីសឹមគឺជាពិការភាពពីកំណើតមួយនៅលើផ្នែកសរសៃប្រសាទដែលជាកត្តាបង្អាក់ការលូតលាស់នៅផ្នែកខួរក្បាល។ វាត្រូវបានកំណត់បានដោយកង្វះខាត់ជាក់ស្តែងទៅលើ៣ផ្នែកធំៗគឺទំនាក់ទំនងក្នុងសង្គមការប្រាស្រ័យទាក់ទងនិងឥរិយាបទ។កុមារនីមួយៗដែលមានអូទីសឹមមិនដូចគ្នានោះទេ។ពួកគាត់មានសមត្ថិភាពខុសៗដោយសារតែនៅលើវិសាគមពួកគាត់ស្ថិតនៅលើកម្រិតខុសៗគ្នាបើទោះបីជាកត្តាទាំងបីនេះជាកត្តាចម្បងក៏ដោយក៏កុមារដែលមានអូទីសឹមមានការលំបាករៀងៗខ្លួនដោយសារតែស្ថានភាពរបស់ពួកគាត់ផ្ទាល់តែម្តងគឺវាមានភាពខុសគ្នា។ កុមារដែលមានអូទីសឹមអាចមានចាប់ពីកម្រិតស្រាលទៅដល់កម្រិតធ្ងន់អាស្រ័យទៅលើស្ថានភាពផ្ទាល់របស់គាត់ដែរបង្ហាញនឹងពឹងផ្អែកទៅលើដែនសញ្ញាទាំង៣។ហើយដែនសញ្ញាទាំង៣នេះផងដែរចាប់ផ្តើមបង្ហាញពីចន្លោះអាយុពី២ទៅ៣ឆ្នាំ។សព្វថ្ងៃ​នេះគេពុំទាន់កំណត់បានយ៉ាងជាក់លាល់ពីអត្តសញ្ញាណនឹងមូលហេតុនៃការបង្កឲ្យកុមារមានអូទីសឹមនោះឡើយ។ប៉ុន្តែអ្នកស្រាវជ្រាវមួយចំនួនបានអះអាងថាអូទីសឹមគឺជាកត្តាបង្ករមកពីសេនមិនមែនកត្តាបង្កឡើយដោយកង្វះខាត់នៃភាពកក់ក្តៅពីម្តាយនោះទេ។តែអ្វីដែរសំខាន់គឺគេសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើការផ្តល់ជំនួយបន្ថែមទៅលើផ្នែកខ្វះខាត់របស់ពួកគាត់ដែរឪពុកម្តាយគ្រប់រូបគួរតែជួយគាំទ្របន្ថែមដើម្បីឲ្យកង្វះខាត់ទាំងនេះបានប្រសើរឡើងជាងមុន។ [...]

តោះចូលរួមនឹងរៀនអំពីផ្នែកអប់រំពិសេសទាំងអស់គ្នា

By |2021-05-08T20:36:30+07:00August 7th, 2020|Categories: Special Education Cambodia - Khmer, YouTube|Tags: , , , , , , , |

នេះគឺជាការណែនាំអំពីខ្លួនខ្ញុំនិងអ្វីដែលខ្ញុំនឹងចែករំលែកជាមួយអ្នកនៅក្នុងឆានេលមួយនេះ។ នាងខ្ញុំឈ្មោះហេងសុផាណែត ជាជនជាតិខ្មែរ [...]

Go to Top