កុមារនៅរយៈពេល២ខែ

​កុមារនៅរយៈពេល២ខែ

ចាប់ផ្តើមចេះញញឹមទៅកាន់មនុស្សជុំវិញខ្លួន

បាទ/ចា
អត់ទេ

Correct!

Wrong!

ចាប់ផ្តើមចេះប្រើវិធីសាស្រ្តនៅក្នុងការរំងាប់អារម្មណ៍ដោយយកដៃបៀមក្នុងមាត់
បាទ/ចា
អត់ទេ

Correct!

Wrong!

ចាប់ផ្តើមចេះប្រើវិធីសាស្រ្តនៅក្នុងការរំងាប់អារម្មណ៍ដោយយកដៃបៀមក្នុងមាត់
បាទ/ចា
អត់ទេ

Correct!

Wrong!

ព្យាយាមសង្កេតមើលមុខឪពុកម្តាយ
បាទ/ចា
អត់ទេ

Correct!

Wrong!

បង្កើតសូរសម្លេងនានា
បាទ/ចា
អត់ទេ

Correct!

Wrong!

បង្វែរក្បាលទៅកាន់ប្រភពសំឡេង
បាទ/ចា
អត់ទេ

Correct!

Wrong!

ផ្តោតអារម្មណ៍ទៅលើមុខមនុស្ស
បាទ/ចា
អត់ទេ

Correct!

Wrong!

តាមដានវត្ថុដោយប្រើក្រសែភ្នែកនិងស្គាល់មនុស្សដោយគ្រាន់តែមើលពីចម្ងាយ
បាទ/ចា
អត់ទេ

Correct!

Wrong!

ចាប់ផ្តើមបង្ហាញពីអារម្មណ៍ធុញទ្រាន់ដោយការយំ​ង៉ិកង៉ក់នៅពេលធ្វើសកម្មភាពដដែលៗ
បាទ/ចា
អត់ទេ

Correct!

Wrong!

ចេះងើយក្បាលនិងច្រត់ដៃលើកខ្លួន
បាទ/ចា
អត់ទេ

Correct!

Wrong!

បង្កើតចលនាដែលមានភាពរលូនជាមួយនិងចលនាដៃនិងជើង
បាទ/ចា
អត់ទេ

Correct!

Wrong!

Share the quiz to show your results !

Fill the form and see the results!

Your Baby at 2 Months KH

%%personality%%

%%description%%

%%personality%%

%%description%%

Loading...

របៀបនៃការលេងការរៀនការនិយាយការធ្វើសកម្មភាពនិងការធ្វើចលនាអាចផ្តល់នូវតម្រុយសំខាន់ៗជាច្រើននៅក្នុងការលូតលាស់របស់កុមារ។ តម្រុយសំខាន់ៗនៃការអភិវឌ្ឍទាំងនេះគឺជាអ្វីដែលកុមារអាយុ២ខែភាគច្រើនអាចធ្វើបាន។

កត់សម្គាល់ចំណុចសំខាន់ៗនៃការលូតលាស់របស់កូនអ្នកនៅរយៈពេលចុងក្រោយនៃអាយុ២ខែ។តាមដានពីជំហាននៃការលូតលាស់របស់កូនអ្នកដើម្បីឲ្យដឹងពីសមត្ថភាពនិងការអភិវឌ្ឍរបស់គាត់។