កុមារនៅរយៈពេល១៨ខែ (១ ឆ្នាំកន្លះ)

កុមារនៅរយៈពេល១៨ខែ (១ ឆ្នាំកន្លះ)

ចូលចិត្តហុចរបស់ឲ្យអ្នកដ៏ទៃនៅពេលលេង

បាទ/ចា
អត់ទេ

Correct!

Wrong!

អាចនឹងយំរករឿងនៅពេលខឹង

បាទ/ចា
អត់ទេ

Correct!

Wrong!

អាចនឹងខ្លាចមនុស្សប្លែកមុខ

បាទ/ចា
អត់ទេ

Correct!

Wrong!

បង្ហាញពីអារម្មណ៍ស្រលាញ់ទៅកាន់អ្នកដ៏ទៃ

បាទ/ចា
អត់ទេ

Correct!

Wrong!

លេងល្បែងសំដែងធ្វើជាតួអង្គដូចជាការមើលថែកូនជាដើម

បាទ/ចា
អត់ទេ

Correct!

Wrong!

តាមអ្នកមើលថែនៅពេលនៅកន្លែងប្លែក

បាទ/ចា
អត់ទេ

Correct!

Wrong!

ចង្អុលដើម្បីបង្ហាញពីរបស់អ្វីមួយ

បាទ/ចា
អត់ទេ

Correct!

Wrong!

ស្វែងយល់បរិស្ថានជុំវិញខ្លួនដោយមានម្តាយឬឪពុកនៅក្បែរ

បាទ/ចា
អត់ទេ

Correct!

Wrong!

និយាយពាក្យមួយៗដាច់ដោយឡែកពីគ្នា

បាទ/ចា
អត់ទេ

Correct!

Wrong!

និយាយនិងគ្រវីក្បាលថា​ទេ

បាទ/ចា
អត់ទេ

Correct!

Wrong!

យកដៃចង្អុលបង្ហាញនៅអ្វីដែលខ្លួនចង់បាន

បាទ/ចា
អត់ទេ

Correct!

Wrong!

ដឹងពីមុខងារនៃវត្ថុប្រចាំថ្ងៃ​ដូចជាស្លាបព្រាបាយ​​ ច្រាសឬប៊ិកជាដើម

បាទ/ចា
អត់ទេ

Correct!

Wrong!

ចង្អុលដើម្បីទទួលបានចំណាប់អារម្មណ៍ពីអ្នកជុំវិញខ្លួន

បាទ/ចា
អត់ទេ

Correct!

Wrong!

បង្ហាញពីចំណាប់អារម្មណ៍ទៅកាន់កូនតុក្កតាដោយការលេងសំដែងដូចជាការបញ្ចុកបាយកូនជាដើម។

បាទ/ចា
អត់ទេ

Correct!

Wrong!

ចង្អុលបង្ហាញពីសរីរាង្គកាយរបស់ខ្លួន

បាទ/ចា
អត់ទេ

Correct!

Wrong!

គូរឬសរសេរដោយខ្លួនឯង

បាទ/ចា
អត់ទេ

Correct!

Wrong!

អាចស្តាប់និងធ្វើបាននៅបញ្ជាងាយៗដូចជាអង្គុយចុះនៅពេលនិយាយថាអង្គុយដោយមិនចាំបាច់ប្រើកាយវិការ

បាទ/ចា
អត់ទេ

Correct!

Wrong!

អាចដើរបានដោយខ្លួនឯង

បាទ/ចា
អត់ទេ

Correct!

Wrong!

អាចនឹងឡើងជណ្តើរនិងរត់

បាទ/ចា
អត់ទេ

Correct!

Wrong!

ទាញប្រដាប់ប្រដាលេងនៅពេលកំពុងដើរ

បាទ/ចា
អត់ទេ

Correct!

Wrong!

ជួយដោះសម្លៀកបំពាក់

បាទ/ចា
អត់ទេ

Correct!

Wrong!

ផឹកទឹកដោយប្រើកែវ

បាទ/ចា
អត់ទេ

Correct!

Wrong!

ញ៉ាំបាយដោយប្រើស្លាបព្រា

បាទ/ចា
អត់ទេ

Correct!

Wrong!

Share the quiz to show your results !

Fill the form and see the results!

Your Child at 18 Months KH

%%personality%%

%%description%%

%%personality%%

%%description%%

Loading...

របៀបនៃការលេងការរៀនការនិយាយការធ្វើសកម្មភាពនិងការធ្វើចលនាអាចផ្តល់នូវតម្រុយសំខាន់ៗជាច្រើននៅក្នុងការលូតលាស់របស់កុមារ។ តម្រុយសំខាន់ៗនៃការអភិវឌ្ឍទាំងនេះគឺជាអ្វីដែលកុមារអាយុ៩ខែភាគច្រើនអាចធ្វើបាន។

កត់សម្គាល់ចំណុចសំខាន់ៗនៃការលូតលាស់របស់កូនអ្នកនៅរយៈពេលចុងក្រោយនៃអាយុ១៨ខែ។តាមដានពីជំហាននៃការលូតលាស់របស់កូនអ្នកដើម្បីឲ្យដឹងពីសមត្ថភាពនិងការអភិវឌ្ឍរបស់គាត់។