កុមារនៅរយៈពេលអាយុ១ឆ្នាំ

កុមារនៅរយៈពេលអាយុ១ឆ្នាំ

បង្ហាញពីភាពអៀនខ្មាសនិងភ័យខ្លាចជាមួយមនុស្សប្លែកមុខ

បាទ/ចា
អត់ទេ

Correct!

Wrong!

យំនៅពេលឪពុកឬម្តាយចាកចេញ

បាទ/ចា
អត់ទេ

Correct!

Wrong!

មានរបស់ឬមនុស្សដែលខ្លួនចូលចិត្ត

បាទ/ចា
អត់ទេ

Correct!

Wrong!

បង្ហាញពីភាពភ័យខ្លាចនៅក្នុងស្ថានភាពមួយចំនួន

បាទ/ចា
អត់ទេ

Correct!

Wrong!

ចេះយកសៀវភៅឲ្យអ្នកអាននៅពេលចង់ស្តាប់រឿងនិទាន

បាទ/ចា
អត់ទេ

Correct!

Wrong!

ធ្វើសកម្មភាពឬសំឡេងដដែលៗដើម្បីទាមទារការចាប់អារម្មណ៍

បាទ/ចា
អត់ទេ

Correct!

Wrong!

ជួយយកដៃឬក៏ដាក់ជើងចូលក្នុងខោនៅពេលដែលស្លៀកពាក់

បាទ/ចា
អត់ទេ

Correct!

Wrong!

លេងល្បែងផ្សេងៗដូចជាអ៊ូមវាក់អឺ

បាទ/ចា
អត់ទេ

Correct!

Wrong!

ឆ្លើយតបទៅនិងការស្នើសុំងាយៗ

បាទ/ចា
អត់ទេ

Correct!

Wrong!

ប្រើប្រាស់កាយវិការងាយៗដូចជាការបក់ដៃឬក៏ការគ្រវីក្បាល

បាទ/ចា
អត់ទេ

Correct!

Wrong!

បង្កើតសំឡេងដោយមានសូរសំឡេងឡើងចុះ

បាទ/ចា
អត់ទេ

Correct!

Wrong!

និយាយពាក្យម៉ាក់ម៉ាក់និង​ប៉ាប៉ា

បាទ/ចា
អត់ទេ

Correct!

Wrong!

ព្យាយាមនិយាយតាមពាក្យដែលយើងនិយាយ

បាទ/ចា
អត់ទេ

Correct!

Wrong!

ស្វែងយល់ពីរបស់ជុំវិញខ្លួនដោយការគ្រវី ​គោះ ឬ គប់

បាទ/ចា
អត់ទេ

Correct!

Wrong!

ស្វែងរករបស់ដែលត្រូវបានគេលាក់បានដោយងាយ

បាទ/ចា
អត់ទេ

Correct!

Wrong!

មើលទៅរូបភាពដែលយើងនិយាយប្រាប់។ឧទាហរណ៍; មើលទៅរូបបាល់នៅពេលដែលយើងនិយាយពាក្យបាល់

បាទ/ចា
អត់ទេ

Correct!

Wrong!

ធ្វើត្រាប់តាមកាយវិការ

បាទ/ចា
អត់ទេ

Correct!

Wrong!

ចាប់ផ្តើមស្គាល់ពីមុខងារនៃរបស់ដូចជាផឹកទឹកពីកែវ​ ​សិតសក់ដោយប្រើក្រាស

បាទ/ចា
អត់ទេ

Correct!

Wrong!

យករបស់ពីរគោះចូលគ្នា

បាទ/ចា
អត់ទេ

Correct!

Wrong!

ប្រើដៃចង្អុលទៅចុតឬចង្អុល

បាទ/ចា
អត់ទេ

Correct!

Wrong!

ធ្វើតាមការបញ្ចាដែលងាយៗ

បាទ/ចា
អត់ទេ

Correct!

Wrong!

Share the quiz to show your results !

Fill the form and see the results!

Your Baby at 1 Year KH

%%personality%%

%%description%%

%%personality%%

%%description%%

Loading...

របៀបនៃការលេងការរៀនការនិយាយការធ្វើសកម្មភាពនិងការធ្វើចលនាអាចផ្តល់នូវតម្រុយសំខាន់ៗជាច្រើននៅក្នុងការលូតលាស់របស់កុមារ។ តម្រុយសំខាន់ៗនៃការអភិវឌ្ឍទាំងនេះគឺជាអ្វីដែលកុមារអាយុ១ឆ្នាំភាគច្រើនអាចធ្វើបាន។

កត់សម្គាល់ចំណុចសំខាន់ៗនៃការលូតលាស់របស់កូនអ្នកនៅរយៈពេលចុងក្រោយនៃអាយុ១ឆ្នាំ។តាមដានពីជំហាននៃការលូតលាស់របស់កូនអ្នកដើម្បីឲ្យដឹងពីសមត្ថភាពនិងការអភិវឌ្ឍរបស់គាត់។